Category Archive Dạy kèm theo vùng

Gia sư dạy kèm tại quận Sơn Trà

Gia sư dạy kèm tại quận Sơn Trà – trực thuộc Trung Tâm Gia Sư Đà Nẵng với đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà ở quận Sơn Trà được tuyển chọn kỹ càng, có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm tốt. Trung tâm cam kết chất lượng dạy kèm của đội ngũ gia sư, đảm bảo tốt yêu cầu của phụ huynh, học sinh.

Gia sư dạy kèm tại quận Sơn Trà:
– Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh… từ lớp 1 đến lớp 12
– Anh văn cơ bản, IELTS, TOELF, TOEIC…
– Các ngoại ngữ: Hoa, Hàn, Nhật – Pháp…
– Các môn năng khiếu: Vẽ, Đàn, Nhạc, Thể thao…
– Luyện viết chữ đẹp…
– Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Đồ họa…
– Dạy các môn học bằng tiếng Anh, Pháp…
– Tiếng Việt cho người nước ngoài.
– Các môn chuyên ngành: kinh tế, xây dựng, cơ khí…

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

Gia sư dạy kèm tại huyện Hòa Vang

Gia sư dạy kèm tại huyện Hòa Vang – trực thuộc Trung Tâm Gia Sư Đà Nẵng với đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà ở huyện Hòa Vang được tuyển chọn kỹ càng, có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm tốt. Trung tâm cam kết chất lượng dạy kèm của đội ngũ gia sư, đảm bảo tốt yêu cầu của phụ huynh, học sinh.

Gia sư dạy kèm tại huyện Hòa Vang:
– Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh… từ lớp 1 đến lớp 12
– Anh văn cơ bản, IELTS, TOELF, TOEIC…
– Các ngoại ngữ: Hoa, Hàn, Nhật – Pháp…
– Các môn năng khiếu: Vẽ, Đàn, Nhạc, Thể thao…
– Luyện viết chữ đẹp…
– Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Đồ họa…
– Dạy các môn học bằng tiếng Anh, Pháp…
– Tiếng Việt cho người nước ngoài.
– Các môn chuyên ngành: kinh tế, xây dựng, cơ khí…

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

Gia sư dạy kèm tại quận Cẩm Lệ

Gia sư dạy kèm tại quận Cẩm Lệ – trực thuộc Trung Tâm Gia Sư Đà Nẵng với đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà ở quận Cẩm Lệ được tuyển chọn kỹ càng, có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm tốt. Trung tâm cam kết chất lượng dạy kèm của đội ngũ gia sư, đảm bảo tốt yêu cầu của phụ huynh, học sinh.

Gia sư dạy kèm tại quận Cẩm Lệ:
– Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh… từ lớp 1 đến lớp 12
– Anh văn cơ bản, IELTS, TOELF, TOEIC…
– Các ngoại ngữ: Hoa, Hàn, Nhật – Pháp…
– Các môn năng khiếu: Vẽ, Đàn, Nhạc, Thể thao…
– Luyện viết chữ đẹp…
– Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Đồ họa…
– Dạy các môn học bằng tiếng Anh, Pháp…
– Tiếng Việt cho người nước ngoài.
– Các môn chuyên ngành: kinh tế, xây dựng, cơ khí…

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

Gia sư dạy kèm tại quận Ngũ Hành Sơn

Gia sư dạy kèm tại quận Ngũ Hành Sơn – trực thuộc Trung Tâm Gia Sư Đà Nẵng với đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà ở quận Ngũ Hành Sơn được tuyển chọn kỹ càng, có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm tốt. Trung tâm cam kết chất lượng dạy kèm của đội ngũ gia sư, đảm bảo tốt yêu cầu của phụ huynh, học sinh.

Gia sư dạy kèm tại quận Ngũ Hành Sơn:
– Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh… từ lớp 1 đến lớp 12
– Anh văn cơ bản, IELTS, TOELF, TOEIC…
– Các ngoại ngữ: Hoa, Hàn, Nhật – Pháp…
– Các môn năng khiếu: Vẽ, Đàn, Nhạc, Thể thao…
– Luyện viết chữ đẹp…
– Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Đồ họa…
– Dạy các môn học bằng tiếng Anh, Pháp…
– Tiếng Việt cho người nước ngoài.
– Các môn chuyên ngành: kinh tế, xây dựng, cơ khí…

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

Gia sư dạy kèm tại quận Sơn Trà

Gia sư dạy kèm tại quận Sơn Trà – trực thuộc Trung Tâm Gia Sư Đà Nẵng với đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà ở quận Sơn Trà được tuyển chọn kỹ càng, có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm tốt. Trung tâm cam kết chất lượng dạy kèm của đội ngũ gia sư, đảm bảo tốt yêu cầu của phụ huynh, học sinh.

Gia sư dạy kèm tại quận Sơn Trà:
– Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh… từ lớp 1 đến lớp 12
– Anh văn cơ bản, IELTS, TOELF, TOEIC…
– Các ngoại ngữ: Hoa, Hàn, Nhật – Pháp…
– Các môn năng khiếu: Vẽ, Đàn, Nhạc, Thể thao…
– Luyện viết chữ đẹp…
– Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Đồ họa…
– Dạy các môn học bằng tiếng Anh, Pháp…
– Tiếng Việt cho người nước ngoài.
– Các môn chuyên ngành: kinh tế, xây dựng, cơ khí…

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

Gia sư dạy kèm tại quận Liên Chiểu

Gia sư dạy kèm tại quận Liên Chiểu – trực thuộc Trung Tâm Gia Sư Đà Nẵng với đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà ở quận Liên Chiểu được tuyển chọn kỹ càng, có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm tốt. Trung tâm cam kết chất lượng dạy kèm của đội ngũ gia sư, đảm bảo tốt yêu cầu của phụ huynh, học sinh.

Gia sư dạy kèm tại quận Liên Chiểu:
– Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh… từ lớp 1 đến lớp 12
– Anh văn cơ bản, IELTS, TOELF, TOEIC…
– Các ngoại ngữ: Hoa, Hàn, Nhật – Pháp…
– Các môn năng khiếu: Vẽ, Đàn, Nhạc, Thể thao…
– Luyện viết chữ đẹp…
– Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Đồ họa…
– Dạy các môn học bằng tiếng Anh, Pháp…
– Tiếng Việt cho người nước ngoài.
– Các môn chuyên ngành: kinh tế, xây dựng, cơ khí…

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

Gia sư dạy kèm tại quận Thanh Khê

Gia sư dạy kèm tại quận Thanh Khê – trực thuộc Trung Tâm Gia Sư Đà Nẵng với đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà ở quận Thanh Khê được tuyển chọn kỹ càng, có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và khả năng sư phạm tốt. Trung tâm cam kết chất lượng dạy kèm của đội ngũ gia sư, đảm bảo tốt yêu cầu của phụ huynh, học sinh.

Gia sư dạy kèm tại quận Thanh Khê:
– Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh… từ lớp 1 đến lớp 12
– Anh văn cơ bản, IELTS, TOELF, TOEIC…
– Các ngoại ngữ: Hoa, Hàn, Nhật – Pháp…
– Các môn năng khiếu: Vẽ, Đàn, Nhạc, Thể thao…
– Luyện viết chữ đẹp…
– Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Đồ họa…
– Dạy các môn học bằng tiếng Anh, Pháp…
– Tiếng Việt cho người nước ngoài.
– Các môn chuyên ngành: kinh tế, xây dựng, cơ khí…

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.

* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.


Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Gia sư dạy kèm tại nhà ở quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Đà Nẵng.


* Quý phụ huynh, học viên có nhu cầu tìm gia sư vui lòng gọi số 0905.999.437 | 0977.195.595 (nhấp vào để gọi).
* Hoặc điền thông tin vào form bên dưới và bấm nút “Gửi đi”. Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn miễn phí.