Trần Lê Kim Ngọc

Trần Lê Kim Ngọc

  • Năm sinh: 1993
  • Hiện là: Tốt nghiệp Sư phạm Âm nhạc
  • Trường: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  • Các môn dạy: Đàn Piano, Organ
  • Khu vực dạy: Các quận, huyện tại Đà Nẵng

About the author

daonh administrator

Leave a Reply