Nguyễn Thị Hà Thanh

Nguyễn Thị Hà Thanh

  • Năm sinh: 1997
  • Hiện là: Sinh viên Ngôn ngữ Anh
  • Trường: Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
  • Các môn dạy: Tiểu học, Tiếng Anh cấp 2, cấp 3
  • Khu vực dạy: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hải Châu

About the author

daonh administrator

Leave a Reply