Đào Công Lễ

Đào Công Lễ

  • Năm sinh: 1996
  • Hiện là: Sinh viên Khoa QTKD
  • Trường: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
  • Các môn dạy: Toán Lý Hóa cấp 2, Toán cấp 3 và LTĐH
  • Khu vực dạy: Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu

About the author

daonh administrator

Leave a Reply